Ali Kuşçu Kimdir Kısaca

Ali Kuşçu Kimdir, kısaca..

Ali Kuşçu kimdir diye baktığımızda, kısaca 15. yy’da yaşamış ünlü Türk matematikçi, astronum ve dil bilimcidir. Ünlü matematikçinin hayatı kısaca Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda geçmiştir. Ali Kuşçu’nun doğum tarihi kimi kaynaklara göre 1403, kimi kaynaklara göre ise doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ali Kuşçu ne zaman doğru sorusunun cevabı tam olarak bilinmemektedir. Kendisi, Timur’un torunu ve Türkistan Emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammed Bey’in oğludur. Ali Kuşçu şu anda Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Semerkand şehrinde dünyaya gelmiştir.

Ali Kuşçu matematik

Ali Kuşçu kimdir kısaca hayatı

İlk eğitimini Bursalı Kadızade Rumî ve Uluğ Bey’den almıştır. Matematik ve astronomi alanlarında eğitimini alan Ali Kuşçu, 1421 yılında Uluğ Bey’in kurmuş olduğu rasathaneye müdür olmuştur. Burada Uluğ Bey’in Zîc adlı eserine yardımcı olmuştur. ( Uluğ Bey ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. )

Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in ölümünden sonra Semerkant medresesinden ayrılarak Tebriz’e gelmiştir. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından görevlendirilerek Osmanlı ile barış görüşmelerinde elçi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi esnasında Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet ile tanışmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’nun bilgisine hayran olmuş ve kendisini İstanbul’a davet etmiştir. Ali Kuşçu bu daveti elçilik görevinin bitmesinden sonra kabul edebileceğini belirterek Tebriz’e dönmüştür. Burada bir süre daha görevini yaptıktan sonra İstanbul’a geçmiştir. Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris olmuş ve çalışmalarına burada devam etmiştir. Ayrıca, medresede matematik ve astronomi dersleri vermiş ve 1474 yılında vefat etmiştir.

Ali Kuşçu Eserleri

Ali Kuşçu’nun matematiğe katkıları çok fazladır. Özellikle kendisinden sonraki kuşaklara verdiği eğitimler Osmanlı İmparatorluğu için çok faydalı olmuştur. İki tane önemli eseri vardır. bunlardan bir tanesi Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip, zaferden sonra Fatih Sultan Mehmet’e sunulduğu için Fethiye (Risalet-ül-Fethiye) kitabıdır. Bu astronomi kitabı üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin hareketleri ele alınmakta, ikinci bölümde yer yüzünün şekli ve yedi iklimden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde ise Yer’e ilişkin ölçüler ve gezegenlerin uzaklıkları bilgileri verilmektedir.

Ali Kuşçu’nun diğer önemli eseri ise matematik üzerinedir ve Fatih Sultan Mehmet’e ithafen yazılmıştır ve adı Muhammediye‘dir. Ayrıca Uluğ Bey’in Zîc’ine yaptığı yorumlarda en önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Ayrıca, Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail ( eserlerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü ) isimli bir eseri daha

bulunmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak, İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş, çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu icatları veya buluşları olarak da bilinir.

Günümüzde Ali Kuşçu adına, Ankara’da,  Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi bulunmaktadır. Bu merkez uzay ve astronomi meraklılarına ev sahipliği yapmakta ve Ali Kuşçu uzay evi olarak da bilinmektedir. Matematik özel ders için bize buradan ulaşabilirsiniz.