Carl Friedrich Gauss Kimdir Kısaca Hayatı

Carl Friedrich Gauss kimdir kısaca hayatı nasıldı buyrun ilgili yazımıza. Gauss, 1777-1855 yılları arasında yaşamış, gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerden birisidir. Almanya’nın Braunschweig kentinde doğmuş, matematikçi, astronom, istatistikçi ve “Matematikçilerin prensi”(Princeps Mathematicorum) olarak kabul edilen bir bilim adamıdır. 23 Şubat 1855 yılında Almanya’Nın Göttingen şehrinde vefat etmiştir.

Gauss’un çocukluk yıllarından itibaren dahi olduğunu gösteren bir çok hikaye günümüze ulaşmıştır. 20 yaşına gelmeden bir çok teoremi bulunmaktadır. 18 yaşındayken matematiksel istatistiğin temellerini, matematiksel modelleme(curve fitting) ve minimal kareler metodunu(Method of least squares) bularak yapmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak, 1801 yılında astronomi alanında Ceres Cücegezegeni’nin keşfedilmesinden önemli rol oynamıştır. Henüz 21 yaşına geldiğinde, sayılar kuramının önemli sonuçlarını derleyerek Disquisititiones Arithmeticae’yi yazmıştır. Fakat bu eser, 3 sene sonra henüz 24 yaşındayken, 1801 yılında basılmıştır.

Bütün bu çalışmalarına ek olarak, çok sayıda matematiksel fonksiyonu, türev ve integralle ilgili temel teoremleri bulunmaktadır. Ayrıca, Ökliddışı geometriyi, normal dağılımı, Elipitik integrallerin ilk çözümlerini ve yüzeylerde Gauss Eğimi’ni keşfetmiştir. 1807 yılına geldiğimizde, Göttingen Üniversitesi‘nde baş astronom ve profesör ünvanlarını almıştır. Hannover Krallığı’nın verdiği madalyaların üzerine Gauß’un portresini bastırmış ve üzerine “Matematikçilerin prensi”(Princeps Mathematicorum) yazdırmıştır. Aslında Gauss’un ne kadar büyük bir bilim adamı olduğu çok geç anlaşılmıştır.  Ne kadar teorem kanıtladığı ancak 1898 yılında Günlüğü keşfedilip yayımlanınca anlaşılmıştır.

Carl Friedrich Gauss Matematik

Carl Friedrich Gauss kısaca hayatı

Gauss’un Matematik, Fizik gibi alanlarda ürettiği teoriler ve kuramlar

 • Düğüm Teorisi
 • Fermat’ın Son Teoremi
 • Galois Teorisi
 • Sayılar Kuramı
 • Olasılık Teorisi
 • Potansiyel Teori
 • Fonksiyonlar Teorisi
 • Karesel Karşılıklılık İlkesi Teoremi

Carl Friedrich Gauss’un Yayımladığı Eserleri Nelerdir ?

1801 yılında, Sayılar Kuramı üzerine yaptığı çalışmaların sonucu olarak Disquistiones Aritmeticae (Araştırmalar Aritmetiği) kitabı yayımlamıştır. Ayrıca, 1809 yılında ise, Theoria motus corporum coelestium Sectionibus conicis Solem Environmentium (Gök cisimlerinin etrafında konik bölümlerde hareket eden hareket teorisi) kitabı yayımlamıştır. Bu kitap, gök cisimleri ile ilgili bilgiler verme konusunda oldukça etkili olmuştur.

Gauss Yasası Nedir ?

Gauss Yasası, elektrik yükünün, ortaya çıkan elektrik alanın dağılımıyla ilişkilendiren matematiksel bir yasadır ve Fizik’te de kullanılmaktadır.Aslında yasa 1773 yılında J. Louis Lagrange tarafından  düşünülmüş ve daha sonra C. Friedrich Gauss tarafından 1813 yılında formüle edilmiştir. Gauss yasası, elektrodinamiğin temelini oluşturan Maxwell’in dört denkleminden birisini oluşturmaktadır.

Carl Friedrich Gauss’un Buluşları Nelerdir ? Matematiğe Katkıları Nelerdir?

Carl Friedrich Gauss’un bazı buluşları şunlardır:

 • İlk önemli keşfi henüz 15 yaşındayken 1792 yılında, 17 kenarlı çokgenin sadece cetvel ve pergel ile oluşturulmasıdır.
 • 1796 yılında henüz 21 yaşındayken, Sayılar Kuramı’nda “Karesel Karşılıklılık İlkesi” olarak bilinen teoremi kanıtlamıştır.
 • 1797 yılında henüz 22 yaşındayken ise Galois Teorisi’ni keşfetmiştir. Bu teori, gerçek veya karmaşık katsayılı her polinom denkleminin derecesi kadar çok kökü olduğunu ifade eder.
 • 1827 yılında ise diferansiyel geometride bir yüzeyin eğ
  riliğini ifade eden Gauss Eğriliği’ni bulmuştur.
 • 1849 yılında n=3 için Fermat Çokgen Sayı Teoremi ve n=5 için Fermat’ın Son Teoremi’nin kanıtını bulmuştur.

Carl Friedrich Gauss kimdir kısaca hayatı nasıldı yazımızı okudunuz. Diğer ünlü matematikçiler kimdir, ilgili yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.