Harezmi Kimdir Kısaca Hayatı

Harezmi Kimdir Kısaca Hayatı

Harezmi kimdir, kısaca Harezmi şu anda Özbekistan sınırları içerisinde yer alan, Harezm bölgesinin Hive kentinde 780 yılında doğmuş ünlü bir matematikçidir. Ünlü matematikçi, temel eğitimini doğduğu şehirde aldıktan sonra, Bağdat’a yerleşmiş ve burada kendini geliştirmiştir. Farslı bilim insanı Harezmi, Matematik, coğrafya, gökbilim alanlarında çalışmış ve 850 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

Harezminin ilk eserlerinden biri aritmetik alanında olup, orjinal olarak yazılan eser kayıptır. Fakat zamanında latinceye çevrilen kitabından dolayı yüzyıllar boyunca bu eseri günümüze kadar gelmiş ve tarih boyunca bir çok alanda bu kitaptan yararlanılmıştır. Harezmi bu kitabında, on rakamlı konumsal Hint rakamlama ve hesaplama sistemini anlatmıştır. Bu eser, batılı matematikçiler için önemli bir kaynak olmuş ve sonrasında bu hesaplama sistemine algoritma denilmiştir. Algoritma ismi Harezmi’nin isminden türemiştir. Günümüzde özellikle Bilgisayar biliminde algoritma çok kullanılmaktadır.

Harezmi’nin Siddhanta’nın astronomik tabloları adlı eseri, 37 bölümden oluşan bir astronomi kitabıdır. Harezmi bu kitabında takvimsel ve astronomik hesaplamaları anlatmaktadır. Harezmi’nin trigonometri alanında yayımlanan eserinin adı Zīj al-Sindhind’dir. Bu eserde sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının tablolarından bahseder. Ayrıca, Harezmi’nin coğrafya konusunda da çalışmaları bulunmaktadır, dağlar ve kum yuvaları konusunda ölçüm ve hesaplamaları bulunmaktadır. Bu konudaki kitabının ismi Kitāb ūūrat el-Arḍ’dır (Dünya’nın Tanımı Kitabı).

Harezmi kimdir

Harezmi kimdir kısaca hayatı

Başlıca Eserleri

Matematik ile ilgili eserleri:

 • El- Kitab’ul Muhtasar fi’l Hesab’il Cebri ve’l Mukabele
 • Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind
 • El-Mesahat

Sonuç olarak Harezmi ve matematik iç içe geçmiş kavramlardır. Ayrıca Harezmi’nin matematik alanındaki çalışmaları, cebirin temellerini oluşturmuştur. Sonuç olarak, sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin (onluk sistem) kullanan Harezmi’dir.

Astronomi ile ilgili eserleri:
 • Zîc-ul Harezmî
 • Kitab al-Amal bi’l Usturlab
 • Kitab’ul Ruhname
Coğrafya ile ilgili eserleri:
 • Kitab surat al-arz
Tarih ile ilgili eserleri:
 • Kitab’ul T
  arih

Geometri ile ilgili eserleri:

 • Zīj al-Sindhind (Kısaca bu eseri, sinus ve kosinüs trigonometrik fonksiyonlarının tablolarını içermektedir. )

Matematik zoom üzerinden özel ders ile ilgili yazımızı okumak için lütfen bize buradan ulaşınız.