İbn-i Sina Kimdir Kısaca Hayatı

İbn-i Sina Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri

İbn-i Sina kimdir, kısaca hayatı biyografisi nasıldı sorularınızın cevabı bu yazımızda. İbn-i Sina Farslı tıp adamı, matematikçi, astronom, yazar ve filozofdur. İbn-i Sina, şu anda Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara kenti yakınlarındaki Efşene (Afşana) köyünde, 980 yılında doğmuştur. Saygın bir bilim adamı olan babası Abdullah’ın da desteğiyle iyi bir eğitim almıştır. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini bilgi anlamında geçmiş, 16 yaşında ise tıp eğitimi almaya başlamıştır. İbn’i Sina, tıp eğitimini zamanın önemli hekimlerinden Kuşyar’dan almıştır. 19 yaşında doktor ünvanını elde etmiş ve ücretsiz olarak hastaları tedavi etmeye başlamıştır.

Aristoteles felsefesini ve metafiziği öğrenmiş, yaşadığı dönemin Buraha Emir’ini (prens) iyileştirmiş ve bunun sonucunda saray kütüphanesinden yararlanma imkanına kavuşmuştur. Hayatı boyunca bir çok yeri gezen, oralarda çalışmalar yapan İbn-i Sina, tıp çalışmalarının yanında mantık ve astronomi dersleri vermiş, bilim adamı olarak çalışmış, eserler yazmış, fıkıh, sarf, nahiv ve doğa bilimleri konularıyla da ilgilenmiştir. Ünlü bilim adamı, Hamedan şehrinde 1037 tarihinde, 57 yaşında ölmüştür. Mezarı şu anda İran sınırları içerisinde yer alan Hamedan şehrinde bulunmaktadır.

İbni Sina kısaca Hayatı Eserleri

İbn-i Sina tüm dünyada hekimlerin önderi olarak kabul edilir. İbn-i Sina Tıp ve felsefe alanlarında toplam 200 kitap, 450 makale yazmıştır. Fakat bu makalelerinin 240’ı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Makalelerinin 150 tanesi felsefe, 40 tanesi ise tıp bilimi üzerinedir. Özellikle El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) ve Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) eserleri çok meşhurdur. Bu eserler, Orta Çağ’da üniversitelerde ders olarak okutulmuştur. Hatta Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı), 17. yüzyıl ortalarına kadar Batı Üniversitelerinde tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. İbn-i Sina, Batı üniversitelerinde hekimlerin önderi olarak bilinir ve “Büyük Üstad” olarak çağrılır.

İbn-i Sina, matematikte sayılar kuramını Diophantus yöntemleri üzerine kurarak, bu teoremlere önemli eklemelerde bulunmuştur. Geometri, özellikle de Öklid geometrisi üzerine katkıları bulunmaktadır. Bir tam sayının 9’la bölümünden kalanları bilindiğinde, bu sayının karesi ve kübünün 9’a bölümünden kalanları bulmak üzerine bir yöntem de geliştirmiştir.

İbn-i Sina’nın Eserleri

 • Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup tüm bilim dalları hakkında bilgiler içerir. 17. yüzyıl ortalarına kadar Batı Üniversitelerinde tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.
 • El Kanun fi’t Tıb: Bu eser İbn-i Sina’nın deneyimleriden oluşan bir ansiklopedidir. 700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur.
 • Kitabu’n-Necat: Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.
 • Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.
 • Lisanü’l-Arab: Isfahan’da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina’yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü’l Arab’ı yazdı.
 • Aksamu’l-Ulumi’l-Akliyye
 • Risale fi’l Hudud
 • İsbatu’n-Nubavve
 • Risale fi’l-Kader
 • el-Ahlak
 • Kitab fi’s-Siyaset
 • <
  li>Risale fi’l-Aşk
 • Hayy İbn Yakzan
 • Kitabu’l-İnsaf
 • el-Ahd
 • el-işaretu ila İlmi’l-Mantık
 • el-Hidaye
 • Makale fi’n-Nefs

Ünlü matematikçi Harezmi ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.