İbni Sina Kimdir Kısaca

İbni Sina Kimdir Kısaca Hayatı, Eserleri

İbni Sina kimdir kısaca hayatı biyografisi nasıldı sorularınızın cevabı bu yazımızda. Günümüzde herkesin adını az çok duyduğu İbni Sina Farslı tıp adamı, matematikçi, astronom, yazar ve filozofdur. İbni Sina, şu anda Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara kenti yakınlarındaki Efşene (Afşana) köyünde, 980 yılında doğmuştur. Saygın bir bilim adamı olan babası Abdullah’ın da desteğiyle iyi bir eğitim almıştır. Henüz 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini bilgi anlamında geçmiş, 16 yaşında ise tıp eğitimi almaya başlamıştır. İbn’i Sina, tıp eğitimini zamanın önemli hekimlerinden Kuşyar’dan almıştır. Ayrıca, 19 yaşında doktor ünvanını elde etmiş ve ücretsiz olarak hastaları tedavi etmeye başlamıştır.

Aristoteles felsefesini ve metafiziği öğrenmiş, yaşadığı dönemin Buraha Emir’ini (prens) iyileştirmiştir. Bunun sonucunda saray kütüphanesinden yararlanma imkanına kavuşmuştur. Hayatı boyunca bir çok yeri gezen, oralarda çalışmalar yapan İbni Sina, tıp çalışmalarının yanında mantık ve astronomi dersleri vermiş, bilim adamı olarak çalışmış, eserler yazmış, fıkıh, sarf, nahiv ve doğa bilimleri konularıyla da ilgilenmiştir. Ünlü bilim adamı, Hamedan şehrinde 1037 tarihinde, 57 yaşında ölmüştür. Mezarı şu anda İran sınırları içerisinde yer alan Hamedan şehrinde bulunmaktadır.

İbni Sina kısaca Hayatı Eserleri

İbni Sina tüm dünyada hekimlerin önderi olarak kabul edilir. Aynı zamanda Tıp ve felsefe alanlarında toplam 200 kitap, 450 makale yazmıştır. Fakat bu makalelerinin 240’ı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Makalelerinin 150 tanesi felsefe, 40 tanesi ise tıp bilimi üzerinedir. Özellikle El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) ve Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) eserleri çok meşhurdur. Kısaca bu eserler, Orta Çağ’da üniversitelerde ders olarak okutulmuştur. Hatta Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı), 17. yüzyıl ortalarına kadar Batı Üniversitelerinde tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. İbni Sina, Batı üniversitelerinde hekimlerin önderi olarak bilinmektedir. Bu yüzden, çok uzun bir zaman geçmesine rağmen günümüzde bile bu üniversitelerde “Büyük Üstad” olarak da bilinmektedir.

İbni Sina ve Matematik

İbni Sina, matematikte sayılar kuramını Diophantus yöntemleri üzerine kurarak, bu teoremlere önemli eklemelerde bulunmuştur. Geometri, özellikle de Öklid geometrisi üzerine katkıları bulunmaktadır. Ayrıca, bir tam sayının 9’la bölümünden kalanları bilindiğinde, bu sayının karesi ve kübünün 9’a bölümünden kalanları bulmak üzerine bir yöntem de geliştirmiştir.

İbni Sina’nın Eserleri

 • Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup tüm bilim dalları hakkında bilgiler içerir. 17. yüzyıl ortalarına kadar Batı Üniversitelerinde tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.
 • El Kanun fi’t Tıb: Bu eser İbni Sina’nın deneyimleriden oluşan bir ansiklopedidir. Üstelik 700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur.
 • Kitabu’n-Necat: Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.
 • Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Kısacası bu kitap İbni Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.
 • Lisanü’l-Arab: Isfahan’da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbni Sina’yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü’l Arab’ı yazdı.
 • Aksamu’l-Ulumi’l-Akliyye
 • Risale fi’l Hudud
 • İsbatu’n-Nubavve
 • Risale fi’l-Kader
 • el-Ahlak
 • Kitab fi’s-Siyaset
 • <
  li>Risale fi’l-Aşk
 • Hayy İbn Yakzan
 • Kitabu’l-İnsaf
 • el-Ahd
 • el-işaretu ila İlmi’l-Mantık
 • el-Hidaye
 • Makale fi’n-Nefs

Matematik zoom üzerinden özel ders ile ilgili yazımızı okumak için lütfen bize buradan ulaşınız.