Thales Kimdir Kısaca Hayatı

Thales Kimdir Kısaca Hayatı (M.Ö 624- M.Ö.546)

Ünlü matematikçi Thales kimdir kısaca hayatı nasıldı? M.Ö 624 yılında günümüzde Aydın civarında yer alan o zamanki ismiyle Miletos olan Yunan kentinde doğmuştur. Ticaretle uğraştığı için pek çok yer gezen ünlü matematikçi Thales, Mısır’da da bulunmuştur. Burada pek çok teorem öğrenmiştir. Daha sonrasında ki çalışmalarında da bu teoremleri geliştirmiştir.

Astronomi ve matematikle ilgilenmiştir. Felsefe tarihi Thales’le başlar. Thales, Sokrates öncesi dönemde yaşamıştır. Aynı zamanda yaşadığı dönemin ilk filozoflardan biri olduğu için, felsefe ve bilimin öncüsü olarak da kabul edilir. Bütün bunlara ek olarak kendisi Eski Yunan tarihinin Yedi Bilgesinden ilkidir. Güneş tutulmasını, kendine özgü hesapları yoluyla tahmin etmiş ve bu ona büyük bir saygınlık kazandırarak isminin duyulmasını sağlamıştır. Gölge boylarını inceleyerek nesnelerle olan orantısal ilişkileriyle piramitlerin boylarını hesaplamıştır.

Thales, ticaretle de uğraşmıştır ve günümüze kendisine ait hiç bir yazılı metin gelmemiştir. Kendisine ait bilgiler, Heredot ve Diogenes Laertions gibi antik yazarların eserlerinden öğrenilmiştir. Bertrand Russell ‘e göre de Felsefe Thalesle ile birlikte başlamıştır.

Thales, gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini inceleyip, astronomi bilgisiyle onları önceden tahmin edebildiği için, zeytin hasadını en iyi ne zaman elde edilebileceğini öğrenmişti. Bu bilgisiyle büyük paralar kazanabilirdi, fakat bu bilgilerini pek kullanmamış ve fakir biri olarak anılmıştır. Hatta fakir olmasından dolayı çevresi ve o zaman ki bilinçsiz halk tarafından küçümsenmiştir.

Thales, MÖ 546 yılında ölmüştür.

thales kimdir hayatı

Thales kimdir kısaca hayatı

Thales’e ait matematiksel aksiomlar günümüze kadar ulaşmıştır ve hala pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • İkizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.
  • Kesenlerin oluşturduğu ters açılar bi
    rbirine eşittir
  • Paralel doğruları kesen doğruların orantı sabitleri.
  • Çemberi gören çevre açı 90 derecedir.
  • Çemberin çapı çemberi eşit iki parçaya böler

Diğer ünlü Matematikçilerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız. Matematik zoom üzerinden özel ders ile ilgili yazımızı okumak için lütfen bize buradan ulaşınız.